loading1
loading2

alt

Semantik analiz

Anadili təhlili və ya NLP (Natural Language Processing) – süni iltellektin imkanlarının araşdırdığı sahələrdən biri olub, kompüterlə canlı dil vasitəsilə yazılı və ya şifahi əlaqə saxlamaq məqsədilə ünsiyyət dilinin analizi, başa düşülməsi və generasiyası üçün tətbiq edilir. Bu mexanizm insanların danışdığı dili anlayaraq müvafiq axtarışların aparılması və dəqiq nəticələrin əldə edilməsində əsas alətlərdən biri sayılır.

Sistemin funksionallığını test etmək üçün mətn daxil edərək morfoloji təhlil və sintaktik asılılıq məlumatını əldə edə bilərsiniz.

 

Təhlil etmək istədiyiniz cümləni daxil edin: