loading1
loading2
MƏTNLƏRİN SƏSLƏNDİRİLMƏSİ
Axtarış-məlumat sistemlərində insana cavab verə biləcək süni intellekt hər bir kəsin şəxsi köməkçisinə çevriləcəyi mümkündür.
SƏSLƏRİN TANINMASI
İnsan nitqi, musiqi və digər səsləri anlaya bilən alətin bir sıra tanınma sistemlərində geniş tətbiq sahələrinin olması gözlənilir.
ƏLYAZMALARIN OXUNMASI
Yığım zamanı bu yeni texnologiyanın tətbiqi insan, vaxt və maliyyə resurlarına qənaət edərək prosesin avtomatlaşdırılması mərhələsini yaratmalıdır.
OBYEKT İDENTİFİKASİYASI
Canlı və cansız obyekytlərin, insan simalarının və təsvirlərin avtomatik identifikası edilməsi tanınma sistemilərinin vacib köməkçisi olması gözlənilir.