loading1
loading2

alt

Obyekt tanınması

Son vaxtlar geniş tətbiq sahələri tapmış yeni texnologiyalardan biri olan obyektlərin identifikasiya da təbii ki, neyron şəbəkələrin öyrədilərək inkişaf etdirilməsi nəticəsində baş tutmuşdur. Bu texnolgiya sayəsində insan gözü şüurlu “elektron” gözlə əvəz edilərək obyektlərin müxtəlif əlamətlərinə görə analiz edilməsi prosesi həm sürətlənmiş, həm də xeyli dəqiqləşmişdir. Obyektlərin tanınması funksiyası hazırki layihənin bir qolu olmaqla, qarşıya qoyulan məqsəd istifadəçinin fərdi tələblərinə əsasən bu texnologiyanın real həyatda tətbiqinə döğru yönəlmişdir.