loading1
loading2

alt

Mətndən səsə

İstifadəçilər üçün mətnlərin oxunması prosesinin sadələşdirilməsi, informasiyasının audio formasında ötürülməsi ilə həll olunmasının ən optimal variantıdır. Bu sahədə də süni intellektin yardım imkanlarının geniş perspektivləri vardır. Neyron şəbəkəsinin səsləndirmə qabiliyyətinə öyrədilməsi gələcəkdə istənilən şəxsin səsini generasiya etməyə imkan verəcəkdir.

Hazırda bu xidmətin istifadəyə verilməsi üçün sınaq xidmətin nümunəsi aşağıda verilmişdir. Mətni daxil edərək onun səsləndirilməsini əldə etmək mümkündür.

Səsləndirmək istədiyiniz mətni daxil edin: