loading1
loading2

alt

Mətn tərcüməsi

Mətnlərin maşın vasitəsilə tərcüməsi üçün müxtəlif vaftlar fərqli vasitələr təklif edilsə də, hər bir vasitənin az və ya çox dərəcədə çatışmazlıqları mövcud olmuşdur. Neyron şəbəkələr tərəfində təqdim edilən növbəti yeni cəhddə bu çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına, eləcə də az rəsmi tətbiq edilməyən bəzi yerli dillərin, məs. talış, avar, ləzgi və s. sistemə əlavə olunmasına cəhd ediləcəkdir.